Hlavní obsah

nakloněný

Přídavné jméno

  1. (nahnutý) inclined, tilted (up), atilt(svažující se) slopingfyz. nakloněná rovinainclined plane
  2. přen.(přístupný) čemu inclined towards sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth

Vyskytuje se v

naklonit: naklonit sizískat přízeň koho win* sb's favour, win* sb over, find* favour with sb

rovina: fyz. nakloněná rovinainclined plane

přes, přese: naklonit se přes okrajlean over the side

bend: předklonit se, naklonit sebend forward

disposed: příznivě nakloněný komu/čemuwell/favourably disposed to sb/sth

favour: získat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si kohofind/win favour with sb/sth

loaded: nakloněný, stranící komu/čemuloaded in favour of sb/sth

over: naklonit se, předklonit selean over

tilt: být nakloněnýbe on a tilt

hostile: ostře odmítat co, nebýt nakloněn čemube hostile to sth

side: naklonit se přes okrajlean over the side

nakloněný: fyz. nakloněná rovinainclined plane