Hlavní obsah

nakloněný

Přídavné jméno

  1. (nahnutý) inclined, tilted (up), atilt(svažující se) slopingfyz. nakloněná rovinainclined plane
  2. přen.(přístupný) čemu inclined towards sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth

Vyskytuje se v

naklonit: naklonit sizískat přízeň koho win* sb's favour, win* sb over, find* favour with sb

rovina: fyz. nakloněná rovinainclined plane

přes, přese: naklonit se přes okrajlean over the side

bend: bend forwardpředklonit se, naklonit se

disposed: well/favourably disposed to sb/sthpříznivě nakloněný komu/čemu

disposed: ill-disposed to sthnepříznivě nakloněný čemu

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

loaded: loaded in favour of sb/sthnakloněný, stranící komu/čemu

over: lean overnaklonit se, předklonit se

tilt: be on a tiltbýt nakloněný

hostile: be hostile to sthostře odmítat co, nebýt nakloněn čemu

side: lean over the sidenaklonit se přes okraj