Hlavní obsah

storm [stɔːm]

Vyskytuje se v

calm: the calm before the stormklid před bouří

storm cloud: storm clouds(černá) mračna hrozba, černé vyhlídky

petrel: storm petrelbuřňáček (malý)

porch: (storm) porchzávětří u vchodu domu

storming: storming of the Bastilledobytí Bastily

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.

dobytí: dobytí Bastilystorming of the Bastille

úderný: voj. úderná jednotkastorm/shock troop(s)

zteč: přen. vzít co ztečístorm sth, take sth by assault

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather