Hlavní obsah

storming [ˈstɔːmɪŋ]

Vyskytuje se v

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný

storm cloud: storm clouds(černá) mračna hrozba, černé vyhlídky

petrel: storm petrelbuřňáček (malý)

porch: (storm) porchzávětří u vchodu domu

storming: storming of the Bastilledobytí Bastily

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.

dobytí: storming of the Bastilledobytí Bastily

úderný: storm/shock troop(s)voj. úderná jednotka

zteč: storm sth, take sth by assaultpřen. vzít co ztečí

sto: velmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozeno sto šest

calm: the calm before the stormklid před bouří