Hlavní obsah

světlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (viditelné záření) lightUkázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.za (denního) světlaby daylightfyz. rychlost světlaspeed of light, light speed
  2. (svítidlo) light(lampa) lamp(osvětlení) lightingneonové světloneon lightpřední světlaheadlights, BrE headlampsbrzdová světlabrake lights, stoplights
  3. (semafor ap.) (traffic) light

Vyskytuje se v

bodový: bodové světlospot light(ing)

brzdový: tech. brzdové světlobrake light

denní: denní světlodaylight, light of day

koncový: koncová světlarear lights/lamps, tail-lights, taillamps

parkovací: parkovací světlaBrE sidelights, AmE parking lights

rozklad: fyz. rozklad světladispersion of light

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

xenonový: motor. xenonová světlaxenon headlights

závěsný: závěsné světlo/svítidlopendant (light)

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

pozhasínat: Světla pozhasínala.The lights went out.

slabý: slabé světlopoor light

sluneční: sluneční světlosun(light), sunshine

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

zhasnout: Světla zhasla.The lights went out.

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day)

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

brake: brake lightsbrzdová světla

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

city: city lightssvětla velkoměsta

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

dip: motor. dipped headlightstlumená světla

dome: dome lightstropní světlo kabiny auta

fog: fog lightsmlhová světla, mlhovky

halogen: halogen lighthalogenové světlo

hazard: dopr. hazard lightsvýstražná světla, výstražné blikače

iris: iris-bluesvětle modrý

light: dim lighttlumené světlo

light: light of daydenní světlo

light: infrared lightinfračervené světlo

light: speed of lightrychlost světla

light: be lightbýt světlo venku

shed: shed light on sthosvětlit co, vnést světlo do čeho

turn: turn BrE indicator/AmE signalsměrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.

velocity: fyz. velocity of lightrychlost světla

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

daylight: by daylight, in the daylightza světla, ve dne

fuse: The light fused.Světlo vyhodilo pojistky.

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

light: It's still light.Je ještě světlo.

hit: hit the lightszhasnout (světla), řidč. rozsvítit (světla)