Hlavní obsah

světlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (viditelné záření) lightUkázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.za (denního) světlaby daylightfyz. rychlost světlaspeed of light, light speed
  2. (svítidlo) light(lampa) lamp(osvětlení) lightingneonové světloneon lightpřední světlaheadlights, BrE headlampsbrzdová světlabrake lights, stoplights
  3. (semafor ap.) (traffic) light

Vyskytuje se v

bodový: bodové světlospot light(ing)

brzdový: tech. brzdové světlobrake light

denní: denní světlodaylight, light of day

parkovací: parkovací světlaBrE sidelights, AmE parking lights

rozklad: fyz. rozklad světladispersion of light

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

xenonový: motor. xenonová světlaxenon headlights

závěsný: závěsné světlo/svítidlopendant (light)

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

pozhasínat: Světla pozhasínala.The lights went out.

slabý: slabé světlopoor light

sluneční: sluneční světlosun(light), sunshine

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

zhasnout: Světla zhasla.The lights went out.

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day), objevit se appear

brake: brzdová světlabrake lights

bring: vynést co na světlo, objevit co, odhalit cobring sth to light

city: světla velkoměstacity lights

daytime: světla pro denní svícení autdaytime running lights

dip: tlumená světlamotor. dipped headlights

dome: stropní světlo kabiny autadome light

fog: mlhová světla, mlhovkyfog lights

halogen: halogenové světlohalogen light

hazard: výstražná světla, výstražné blikačedopr. hazard lights

iris: světle modrýiris-blue

light: tlumené světlodim light

shed: osvětlit co, vnést světlo do čehoshed light on sth

turn: směrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.turn BrE indicator/AmE signal

velocity: rychlost světlafyz. velocity of light

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

daylight: za světla, ve dneby daylight

go on: Když se rozsvítí světla...When the lights go on ...

světlo: za (denního) světlaby daylight