Hlavní obsah

světlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (viditelné záření) lightUkázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.za (denního) světlaby daylightfyz. rychlost světlaspeed of light, light speed
  2. (svítidlo) light(lampa) lamp(osvětlení) lightingneonové světloneon lightpřední světlaheadlights, BrE headlampsbrzdová světlabrake lights, stoplights
  3. (semafor ap.) (traffic) light

Vyskytuje se v

bodový: bodové světlospot light(ing)

brzdový: tech. brzdové světlobrake light

denní: denní světlodaylight, light of day

koncový: koncová světlarear lights/lamps, tail-lights, taillamps

parkovací: parkovací světlaBrE sidelights, AmE parking lights

rozklad: fyz. rozklad světladispersion of light

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

xenonový: motor. xenonová světlaxenon headlights

závěsný: závěsné světlo/svítidlopendant (light)

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

pozhasínat: Světla pozhasínala.The lights went out.

slabý: slabé světlopoor light

sluneční: sluneční světlosun(light), sunshine

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

zhasnout: Světla zhasla.The lights went out.

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day)