Hlavní obsah

dome [dəʊm]

Podstatné jméno

  1. kupole, báň chrámu ap.dome lightstropní světlo kabiny auta
  2. dóm útvar

Vyskytuje se v

back: vzadu (za domem)BrE, hovor. round the back

birthing: porodní důmbirthing centre

block: panelák, činžovní dům, bytový důmblock of flats

bound: na cestě domů, směřující domů z cest ap.homeward-bound

clapboard: překládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodníclapboard siding

delivery: roznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domůhome delivery

eat: najíst se domaeat in

financial: finanční dům, přen. finance osobní ap.financial house

flat: obytný dům, činžák, bytový důmblock of flats

garden: zahrádka za domemback garden

home: domaat home

homeward: cesta domůhomeward journey

house: dům se třemi ložnicemithree-bedroom house

improvement: úpravy domuhome improvements

live-in: chůva bydlící v domě zaměstnavatelelive-in nanny

seaside: dům u mořeseaside house

stay: zůstat doma nejít venstay at home

street: číslo domu v ulicistreet number

uproot: odejít z domova, opustit domov, změnit bydlištěuproot osf

weekly: student dojíždějící z internátu o víkendech domůweekly boarder

yard: dvorek za domemback yard

at: domaat home

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

homesick: Stýská se jí po domově.She's homesick.

make: Dům byl postaven z cihel.The house was made of brick.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

one: Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.He sold his house and moved to a smaller one.

order: Měl jsem nakázáno zůstat doma.I was ordered to stay at home.

reputed: Povídá se, že v tom domě straší.The house is reputed to be haunted.

sooner: Sotva přišla domů, už volal.No sooner had she come than he called.

very: právě v tomto doměin this very house

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

east: Všude dobře, doma nejlépe.East, west home's best.

west: Všude dobře, doma nejlépe.East (or) West home's best.

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

bez, beze: bez domova lidéhomeless, houseless

bílý: Bílý důmthe White House

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)

doma: doma dělanýhome-made

domov: utéct z domovarun away from home

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: rodinný důmfamily house

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

obchodní: obchodní důmdepartment store, velký (shopping) mall

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

cihlový: cihlový důmbrick house

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

pokojný: pokojný důmquiet house

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

dome: dome lightstropní světlo kabiny auta