Hlavní obsah

rozhodnutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (rozsouzení) decisionučinit rozhodnutímake a decision
  2. (určení, stanovení) decision(výnosem autority) ruling, decree

Vyskytuje se v

činit: make decisionsčinit rozhodnutí

odluka: separation orderrozhodnutí o odluce (manželů)

rozhodnutí: make a decisionučinit rozhodnutí

správní: administrative procedure/decisionsprávní řízení/rozhodnutí

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

konečný: final decision, přen. definitive verdictkonečné rozhodnutí

moct: They might decide to ...Mohli by se rozhodnout ...

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

předběžný: provisional decisionpředběžné rozhodnutí

předcházet: What preceded this decision?Co předcházelo tomuto rozhodnutí?

rozhodnout se: He decided to leave.Rozhodl se odejít.

společný: joint/collective decisionspolečné rozhodnutí

správný: make the right decisionudělat správné rozhodnutí

vítat: welcome the decisionvítat rozhodnutí

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

consent: consent decreerozhodnutí o soudním smíru

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

undecided: undecided votersdosud nerozhodnutí voliči

zoning: zoning permitúzemní rozhodnutí

decide: Have you decided?Rozhodl jsi se?, v restauraci Vybrali jste si?

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho