Hlavní obsah

smrtelně

Příslovce

  • terminally(zraněný ap.) mortally, fatallysmrtelně (z)raněnýmortally woundedmyslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

Vyskytuje se v

choroba: terminal illness, hovor. killer diseasesmrtelná choroba

lože: on one's deathbedna smrtelném loži

nemocný: seriously/terminally/incurably illvážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocný

smrtelný: fatal accident, form. fatalitysmrtelná nehoda

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

capital: capital sinsmrtelný hřích

deadly: náb. seven deadly sinssedm smrtelných hříchů

disease: infection/incurable/terminal diseaseinfekční/nevyléčitelná/smrtelná nemoc

fatally: fatally woundedsmrtelně raněný

ill: terminally illsmrtelně nemocný

injury: lethal/deadly injurysmrtelné zranění

jellyfish: box jellyfishčtyřhranka smrtelná

sin: original/mortal sinprvotní/smrtelný hřích

smrtelně: mortally woundedsmrtelně (z)raněný