Hlavní obsah

nemocný

Přídavné jméno

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

nemocný: seriously/terminally/incurably illvážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocný

těžce: seriously illtěžce nemocný

totiž: He isn't coming because he is ill.Nepřijde, je totiž nemocný.

vážně: seriously illvážně nemocný

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

gravely: gravely illtěžce nemocný

ill: terminally illsmrtelně nemocný

sufferer: fellow suffererstejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jiný

mocný: the most powerful mannejmocnější muž