Hlavní obsah

fallen [ˈfɔːlən]

Související hesla

pp of fall

Vyskytuje se v

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.

fall: fall intonáležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.

fall apart: be falling apartsypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho

flat: fall flaton sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

ill: fall ill with sthonemocnět čím

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

love: fall in love with sb/sthzamilovat se do koho/čeho

place: fall into placedobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe

prey: fall prey to sthstát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemu

victim: fall victim to sb/sthstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

disrepair: fall into disrepair(z)chátrat

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

down: fall downspadnout

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

fall into: fall into conversation with sbnavázat/zapříst hovor s kým

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

off: fall offodpadnout, upadnout část ap.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

quiet: go/fall quietztichnout, zmlknout

ruin: fall (in)to ruinchátrat, (z)pustnout

schedule: fall behind scheduledostat se do skluzu

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

sick: fall sick, zast. take sickonemocnět

silent: fall silentztichnout, zmlknout

sleep: fall into sleepusnout

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.

piece: fall to piecesrozpadnout se oblečení stářím ap.

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí

bezvědomí: fall unconscious, lose consciousnessupadnout do bezvědomí

kompetence: lie/fall within sb's authoritybýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence

móda: go/fall out of fashion, become unfashionablevyjít z módy

nabírat: projekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayednabírat zpoždění

nachytat: na nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken innechat se nachytat

nemilost: fall from grace, fall into disgrace, fall foul of sbupadnout v nemilost

padnout: fall to one's knees, go down on one's kneespadnout na kolena

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

podzim: in (the) autumn, AmE in the fallna podzim

pokles: fall of temperature, prudký temperature droppokles teploty

pozadu: be (falling) behind, proces ap. be running latebýt pozadu

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

skluz: fall behind scheduledostat se do skluzu, nabrat skluz

splnit: fall short of sthnesplnit co očekávání ap.

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

vodopád: Niagara FallsNiagarské vodopády

volný: free fallfyz. volný pád

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

vyznít: fall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flatvyznít naprázdno

zapomnění: fall/sink into oblivionupadnout v zapomnění

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

žuchnout: ztěžka sednout ap. plump/plunk osf down, flop, spadnout come a cropper, fall overžuchnout sebou

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

dostat: He fell ill with flu.Dostal chřipku.

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

klika: be lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feetmít kliku

kóma: go/fall/lapse/sink/slip into a comaupadnout do kómatu

oběť: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

padat: His hair is falling out.Padají mu vlasy.

poklesnout: fall by 5 per centpoklesnout o 5%

prudce: fall sharply, dive, plunge, propadnout se slumpprudce (po)klesnout ceny ap.

pustit: She let it fall on the floor.Pustila to na zem.

spadnout: He fell from the roof.Spadl ze střechy.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

šeřit se: The dusk is falling., It's getting dark.Šeří se.

trans: be in/fall into a trancebýt v/upadnout do transu

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

asleep: fall asleepusnout

z, ze: He fell down the stairs.Spadl ze schodů.

záhuba: be on the road to ruin, head for disaster, ride for a fallřítit se do záhuby

zřítit se: He fell off a cliff.Zřítil se z útesu.

ztichnout: The streets fell silent.Ulice ztichly.

daleko: Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

klín: fall into sb's lap, fall into sb's hands like a ripe plumspadnout komu do klína

lep: fall for the bait, be taken in, fall into sb's trapsednout na lep

obětní: scapegoat, fall guy, kdo si to odpyká whipping goatobětní beránek

předcházet: Pride goes before a fall.Pýcha předchází pád.

pýcha: Pride goes before a fall.Pýcha předchází pád.

scestí: fall into bad waysdostat se na scestí

spár: fall into sb's clutchesdostat se komu do spárů do něčí moci

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

zahořet: lose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sbzahořet láskou ke komu

zamilovat se: fall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinkerzamilovat se do koho až po uši

zbaštit: fall for it hook, line and sinkerzbaštit to i s navijákem