Hlavní obsah

fall on

Vyskytuje se v

fall: fall onpřipadnout na kdy na určitý den

vyznít: fall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flatvyznít naprázdno

klika: be lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feetmít kliku

pustit: She let it fall on the floor.Pustila to na zem.

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.