Hlavní obsah

superlative [suːˈpɜːlətɪv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

stupeň: the positive/comparative/superlative (form)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.

třetí: superlativeling. třetí stupeň přídavného jména

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí