Hlavní obsah

následující

Přídavné jméno

  • (další) following, next(následný) subsequent, succeeding(ihned) ensuingza sebou/po sobě následujícísuccessive, consecutive, sequentnásledujícím způsobem(jak je uvedeno) as follows, (takto) this way, like this

Vyskytuje se v

následující: successive, consecutive, sequentza sebou/po sobě následující

znění: worded as follows ...následujícího znění ...

příčina: for the following reasonsz následujících příčin

způsob: as follows, in the following waynásledujícím způsobem

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

next: The news is next.Následují zprávy.

následovat: Please follow me.Následujte mě, prosím.