Hlavní obsah

přání

Vyskytuje se v

narozeniny: birthday cardpřání k narozeninám pohled ap.

poslední: last wishposlední přání

přát: wish sb a happy birthdaypřát komu k narozeninám

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

zbožný: neuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hopezbožné přání

na: at sb's requestna čí přání

víc: What more can you ask (for)?Co víc si můžeš přát?

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

dying: dying wishposlední přání umírajícího

greeting: birthday greetingspřání k narozeninám lístek

hope: fond hopebláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelné

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

pious: pious hopeszbožná přání

request: request songpísnička na přání

season: the season's greetingspřání veselých svátků vánočních či velikonočních

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

wish: make a wishpřát si něco

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

přání: hear sb's requestvyslechnout čí přání