Hlavní obsah

gear up

Vyskytuje se v

zařadit: shift/gear up, upshiftzařadit vyšší rychlost

gear up: be gearing upfor sth připravovat (se), (při)chystat (se) na co