Hlavní obsah

drop

Podstatné jméno, rod mužský

  • bustard

Vyskytuje se v

dead: drop (down) deadpadnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brka

drop: be droppedby sb být vyloučen kým z týmu, zaměstnání ap.

hat: at the drop of a hat(i)hned, bez váhání

line: drop sb a linenapsat (pár řádek) komu

penny: The penny dropped.(Už) mu/jí/mi to došlo/docvaklo. pochopil

charge: drop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu

drag: výp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

drop-in: drop-in centrebezplatná poradna pro lidi s problémy, narkomany ap.

ear: med. ear dropsušní kapky

earring: drop earringsnáušnice s přívěskem

flag: sport. drop the flagodmávnout začátek závodu

hammer: drop hammerpadací buchar

handlebar: drop-handlebarsberany řídítka zahnutá dolů

shipment: drop shipmentpřímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovatele

stitch: drop a stitchpustit oko při pletení

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky

temperature: temperature dropteplotní propad, (prudký) pokles teploty

note: I'll drop him a note.Napíšu mu (vzkaz)., Nechám mu vzkaz.

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

koleno: drop down to one's kneespadnout na kolena

nosní: nose dropsnosní kapky

ohánět se: drop names, name-drop sbohánět se známostmi

padnout: drop (down) deadpadnout mrtev

pokles: fall of temperature, prudký temperature droppokles teploty

pustit: punčocha ladder, na pletenině ap. drop a stitchpustit oko

rozruch: cause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshellvyvolat rozruch

spadnout: sb dropped sthkomu spadlo co vypadlo z rukou

spustit: cast/drop anchor, let down the anchorloď. spustit kotvu

ušní: ear dropsušní kapky

dojít: Then the penny dropped., Then it dawned on him.Pak mu to došlo.

hodit: drop the letter in the postboxhodit dopis do schránky

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

na: The price dropped to 1 dollar.Cena klesla na 1 dolar.

napsat: Write to me., Drop me a line.Napiš mi.

nechat: Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.Nechme toho.

odhodit: Drop your weapon!Odhoď zbraň!

ochladit se: It got colder., The temperature(s) dropped.Ochladilo se.

puma: drop a bomb on sthsvrhnout pumu na co

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

skok: Drop in sometime.Přijďte někdy na skok.

upustit: He dropped the vase!On tu vázu upustil!

vypadnout: You dropped your wallet.Vypadla vám peněženka.

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

zanechat: She quit school., She dropped out of school.Zanechala studia.

zaskočit: Why don't you drop by tomorrow?Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

otočka: drop-innávštěva na otočku

rozsvítit se: The penny dropped., It dawned on him.Rozsvítilo se mu.