Hlavní obsah

ztráta

Vyskytuje se v

čas: waste of timeztráta času

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

paměť: memory lossztráta paměti

vědomí: loss of consciousnessztráta vědomí

vygenerovat: make a lossvygenerovat ztrátu

vykázat: show/make a profit/lossekon. vykázat zisk/ztrátu

život: heavy casualties, great loss of lifevelké ztráty na životech

account: profit and loss accountvýkaz zisků a ztrát

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

heat: heat losstepelná ztráta

leeway: make up the leewaydohnat zpoždění/ztrátu

loss: weight loss(z)hubnutí, ztráta/úbytek váhy/na váze

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

memory: memory lossztráta paměti

pecuniary: pecuniary lossfinanční újma/ztráta

property: lost property (office)ztráty a nálezy

receive: receive a lossutrpět ztrátu

sight: loss of sightztráta zraku

speech: speech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.

statement: ekon. profit and loss statementvýsledovka, výkaz zisků a ztrát

status: loss of statusztráta prestiže

tax: tax lossztráta při zdanění odečitatelná z daně

trading: trading lossobchodní ztráta

vision: tunnel visionzúžení zorného pole, ztráta periferního vidění

waste: waste of timeztráta času

ztráta: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy oddělení