Hlavní obsah

trading [treɪdɪŋ]

Vyskytuje se v

trade union: trade union(s)odborová organizace, odbory

union: (trade) unionodbory, odborová organizace, odborový svaz

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

estate: industrial/trading estateprůmyslová zóna/oblast

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

international: international trademezinárodní obchod

margin: ekon. trade marginobchodní rozpětí

partner: trading partnerobchodní partner

rag: slang. rag tradeoděvní průmysl, oděvnictví

route: trade routeobchodní cesta

seaborne: seaborne tradenámořní obchod

trade: free trade zonezóna volného obchodu

trading: trading lossobchodní ztráta

war: trade warobchodní válka

wildlife: wildlife tradeobchod se zvířaty

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

inventář: stock-in-tradeekon. provozní inventář

list: trade licence/certificateživnostenský list

obchodní: trade nameobchodní název

prodejní: trade fairprodejní veletrh

protiúčet: trade sth indát co na protiúčet/protiúčtem

prozradit: divulge a trade secretprozradit obchodní tajemství

svaz: BrE trade/AmE labor unionodborový svaz

tajemství: trade secretobchodní tajemství

vnitřní: domestic/home trade/marketekon. vnitřní obchod/trh

výrobní: trade secretvýrobní tajemství

zástupce: trade union representativeszástupci odborů

zisk: trading profitsobchodní zisky

živnost: regulated/licensed tradevázaná/koncesovaná živnost

živnostenský: trade licenceživnostenský list

obchodovat: trade in securitiesekon. obchodovat s cennými papíry

veletrh: at the trade fairna veletrhu