Hlavní obsah

trading [treɪdɪŋ]

Vyskytuje se v

trade union: trade union(s)odborová organizace, odbory

union: (trade) unionodbory, odborová organizace, odborový svaz

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

estate: industrial/trading estateprůmyslová zóna/oblast

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

fair: trade fairobchodní veletrh

international: international trademezinárodní obchod

margin: ekon. trade marginobchodní rozpětí

partner: trading partnerobchodní partner

rag: slang. rag tradeoděvní průmysl, oděvnictví

route: trade routeobchodní cesta

seaborne: seaborne tradenámořní obchod

trade: free trade zonezóna volného obchodu

trade: retail trademaloobchod

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

trade: trade balanceobchodní bilance

trade: trade receivablespohledávky z obchodního styku

trade: ekon. trade registerobchodní rejstřík

trade: trade plateprovizorní SPZ od prodejce

trade: ekon. trade dressosobitý firemní vzhled, typický design specifický pro jistou značku

trade: tourist tradecestovní ruch

trade: trade showodborný veletrh

trade: trade journaloborový časopis

trade: trade associationoborové sdružení cech, komora ap.

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

trade: trade licenceživnostenský list

trade: trade registerživnostenský rejstřík

trade: ply one's tradeprovozovat řemeslo

trade: ekon. traded optionobchodovatelná opce

trade union: trade union representativeszástupci odborů

war: trade warobchodní válka

wildlife: wildlife tradeobchod se zvířaty

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

barb: They traded a few barbs.Vyměnili si pár uštěpačných poznámek.

trade: trade in antique furnitureobchodovat se starožitným nábytkem

inventář: ekon. provozní inventářstock-in-trade

list: živnostenský listtrade licence/certificate

obchodní: obchodní názevtrade name

prodejní: prodejní veletrhtrade fair

protiúčet: dát co na protiúčet/protiúčtemtrade sth in

protiúčet: koupě na protiúčettrade-in, BrE part exchange

prozradit: prozradit obchodní tajemstvídivulge a trade secret

svaz: odborový svazBrE trade/AmE labor union

tajemství: obchodní tajemstvítrade secret

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market

výrobní: výrobní tajemstvítrade secret

zástupce: zástupci odborůtrade union representatives

zisk: obchodní ziskytrading profits

živnost: vázaná/koncesovaná živnostregulated/licensed trade

živnostenský: živnostenský listtrade licence

obchodovat: ekon. obchodovat s cennými papírytrade in securities

partner: obchodní partnertrading partner, společník business associate

veletrh: na veletrhuat the trade fair