Hlavní obsah

trading [treɪdɪŋ]

Vyskytuje se v

trade union: trade union(s)odborová organizace, odbory

union: (trade) unionodbory, odborová organizace, odborový svaz

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

estate: industrial/trading estateprůmyslová zóna/oblast

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

international: international trademezinárodní obchod

margin: ekon. trade marginobchodní rozpětí

partner: trading partnerobchodní partner

rag: slang. rag tradeoděvní průmysl, oděvnictví

route: trade routeobchodní cesta

seaborne: seaborne tradenámořní obchod

trade: free trade zonezóna volného obchodu

trading: trading lossobchodní ztráta

war: trade warobchodní válka

wildlife: wildlife tradeobchod se zvířaty

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu