Hlavní obsah

beam [biːm]

Vyskytuje se v

summer: podvlaksummer (beam)

balance: kladinasport. balance beam

bracing: výztužný nosníkstav. bracing beam

electron: svazek/paprsek elektronůelectron beam

floor: stropnice, stropní nosníkstav. floor beam

particle: svazek částicparticle beam

photon: svazek fotonůphoton beam

weaver: osnovní válweaver's beam

yarn: osnovní vályarn beam

paprsek: fyz. laserový paprseklaser beam

rameno: rameno vah laboratorních ap.beam of a balance

světelný: světelný paprsekray/beam of light, light beam

vyztužený: vyztužený trám(ový nosník)stav. reinforced beam

beam: trámový nosníkstav. beam girder