Hlavní obsah

particle [ˈpɑːtɪkəl]

Vyskytuje se v

complex: complex particlesložená částice

fundamental: fundamental particlezákladní částice

částice: elementary particlefyz. elementární částice

nabitý: positively/negatively charged particlefyz. kladně/záporně nabitá částice

particle: particle beamsvazek částic