Hlavní obsah

indefinitely [ɪnˈdefɪnɪtlɪ]

Vyskytuje se v

indefinitely: be postponed indefinitelybýt odložen na neurčito

integral: definite/indefinite integralurčitý/neurčitý integrál

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

postpone: postponed indefinitelyodložený na neurčito

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

člen: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

neurčito: postpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sthodložit co na neurčito

neurčitý: indefinite articleneurčitý člen

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou