Hlavní obsah

omyl

Podstatné jméno, rod mužský

  • mistake(chyba) error, faultTo musí být omyl.It must be a mistake., (při telefonování) You must have the wrong number.být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, (nemít pravdu) be wrong, slang. be all wet

Vyskytuje se v

justiční: miscarriage of justice, pochybení soudu judicial errorjustiční omyl

uvést: mislead sb, oklamat deceive sbuvést v omyl koho

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

error: method of trial and errormetoda pokusu a omylu

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

justice: práv. miscarriage of justicejustiční omyl

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

mistake: by mistakeomylem

mistaken: be mistaken about sb/sthmýlit se v kom/čem, být na omylu ohledně koho/čeho

wash: wash offomýt, smýt (se), opláchnout

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

omyl: be mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wetbýt na omylu ohledně koho/čeho