Hlavní obsah

mistake [mɪˈsteɪk]

Podstatné jméno

  • omyl, chyba nechtěný činby mistakeomylemspelling mistakespravopisné chyby

Vyskytuje se v

mistaken: jestli se nemýlímif I'm not mistaken

by: náhodou/omylemby chance/mistake

make: udělat chybumake a mistake

spelling: chybný pravopis, pravopisná chyba, chyba v pravopisuspelling mistake

dearly: Za svůj omyl draze zaplatil.He paid dearly for his mistake.

wherein: V čem se mýlím?Wherein am I mistaken?

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

chyba: pravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spelling

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

omyl: být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wet

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nod

záměna: záměna osob(a case of) mistaken identity

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

poplést: poplést si koho/co s kým/čímmistake sb/sth for sb/sth (else), confuse sb/sth with sb/sth

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

mistake: splést si koho/co s kým/čím, mylně/omylem pokládat koho/co za koho/co, zaměňovat/zaměnit koho/co za koho/co omylemmistake sb/sth for sb/sth