Hlavní obsah

omýt

Dokonavé sloveso

  1. (povrch) co wash(shora dolů) wash down(ránu ap.) bathe sthOmyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).
  2. (špínu ap.) co z čeho wash sth off sth

Vyskytuje se v

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

uvést: uvést v omyl kohomislead sb, oklamat deceive sb

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.