Hlavní obsah

odpadní

Přídavné jméno

  1. (tvořící odpad) waste, refuse(zbytky) scrapodpadní vodywastewater, waste water, (splašky) sewage
  2. (kanál ap.) drain(age)(odpadních vod) sewage, wastewater

Vyskytuje se v

čistírna: sewage treatment plantčistírna odpadních vod

čištění: wastewater/sewage treatmentčištění odpadních vod

jímka: cesspool, cesspit, septik septic tankodpadní jímka

kontejner: jakákoli c!odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpsterodpadní kontejner

produkt: waste productodpadní produkt

discharge: discharge of sewagevypouštění odpadních vod

disposal: sewage disposal plantčistička odpadních vod

matter: waste matterodpadní látky

sewage: sewage waterodpadní vody

spent: spent acidodpadní kyselina po reakci

treatment: sewage water treatmentčištění odpadních vod

untreated: untreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

odpadní: wastewater, waste water, splašky sewageodpadní vody