Hlavní obsah

water [ˈwɔːtə]

Podstatné jméno

  1. vodafresh watersladká vodabody of watervodní plochapiece of waterpřen. louže, rybníček, jezírkowater divinationproutkaření hledání vodywater gatepropust, stavidlowater bailiffporybnýmed. water on the brainvodnatelnost mozku, hydrocefalusspend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně
  2. waters přen.vody, situace, stav

Slovní spojení

backwater bath water breakwater dishwater drinking water freshwater groundwater high water hot-water bottle low water mineral water rainwater rosewater salt water sea water soda water water bottle water buffalo water butt water hole water jump water lily water main water meadow water rate water supply water table water tower water vole water wings water-borne water-resistant water-ski water-soluble waterbed watercolour watercourse watercress waterfall waterfowl waterfront waterline waterlogged watermark watermelon watermill waterproof watershed waterside watertight waterway waterworks white-water rafting

Vyskytuje se v

boatman: znakoplavka, klešťanka(water) boatman

cologne: kolínská (voda)cologne (water)

duck: jako házet hrách na stěnu(like) water off a duck's back

moccasin: ploskolebec vodní had(water) moccasin

oil: uklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situacipour oil on troubled waters

toe: opatrně se do čeho pouštětdip one's toes in(to) (the waters of) sth

tonic: tonik nápojtonic (water)

water: vody, situace, stavwaters

water rate: vodné, poplatek za voduwater rate(s)

water-ski: vodní lyžewater ski

body: vodní plocha jezero, moře ap.body of water

bottled: balená vodabottled water

break: vynořit se na hladinu, vyskočit nad hladinubreak the water

carbonated: perlivá minerálkacarbonated mineral water

coastal: pobřežní vodycoastal waters

control: ochrana vod(ních zdrojů)water pollution control

dispenser: výdejník vodywater dispenser

flea: hrotnatkazool. (fresh)water flea

fresh: sladkáne mořská/pitná vodafresh water

hook-up: vodovodní/kanalizační přípojkawater/sewer hook-up

main: vodovodní řadwater main(s)

management: vodní hospodářství, vodohospodářstvíwater management

mill: vodní mlýnwater mill

paint: vodorozpustná barvawater-based paint

place: napajedlowatering place

polo: vodní pólosport. water polo

purification: čistička vodywater purification plant

resistance: voděvzdornost, vodotěsnost hodinek ap.water-resistance

resistant: vodě odolný, vodovzdorný, vodotěsnýwater-resistant

sewage: odpadní vodysewage water

ski: vodní lyžewater skis

skiing: vodní lyžováníwater skiing

soluble: vodorozpustný, rozpustný ve voděwater-soluble

splash: cachtat se ve voděsplash about in water

spring: pramenitá vodaspring water

tap: kohoutek s teplou vodouhot(-water) tap

territorial: teritoriální vodyterritorial waters

treatment: čištění odpadních vodsewage water treatment

troubled: rozbouřené vodytroubled waters

turbine: vodní turbínawater turbine

vole: hryzecwater vole

wastage: plýtvání vodouwastage of water

water bottle: termofor, ohřívací láhevhot water bottle

witch: proutkařwater witch

pretty: Voda je pěkně studená.The water is pretty cold.

slosh: Voda cákala kolem.The water sloshed around.

hot: v problémech, v nepřízniin hot water

mouth: Sbíhají se mi z toho sliny.It makes my mouth water.

dělo: vodní dělowater cannon

dýmka: vodní dýmkawater pipe, hookah

chlorový: chlorová vodachlorine water

kolínský: kolínská (voda)(eau de) Cologne, Cologne water

lyže: vodní lyžewater ski

lyžování: vodní lyžováníwater skiing

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

pistole: stříkací pistolelakýrnická spray gun, airbrush, dětská na vodu squirt gun, water pistol

pitný: pitná vodadrinking water

plocha: vodní plocha jezero ap.body of water

podzemní: podzemní vodagroundwater, studniční well water

pólo: sport. vodní pólowater polo

povrchový: geol. povrchová vodasurface water

přešlapovat: přešlapovat na místě stagnovatbe in the doldrums, be stagnant, be treading water

příkop: vodní příkoppři dostizích water jump, hradní moat

reaktor: vodou chlazený reaktorwater-cooled reactor

rozpustný: rozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble

řad: vodovodní řadwater mains

sklo: vodní sklo ke konzervaci vajec, k lepeníwater glass

skluzavka: bazénová skluzavka(water) chute, tobogan water slide

sladký: sladká vodafresh water

slaný: slaná vodamořská salt water

spodní: spodní vodaground water, z pramene spring water

stojatý: stojatá vodastagnant water, still water(s)

svěcený: svěcená vodaholy water

tlak: tlak vzduchu/vodyair/water pressure

toaletní: toaletní voda/mýdlotoilet water/soap

úpravna: úpravna vodywater treatment plant

užitkový: užitková vodanon-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial water

vedení: hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main

voda: pitná vodadrinking/hl. AmE potable water

vodní: vodní párawater vapour, odpařená varem steam

vodovodní: vodovodní potrubíwater pipe, waterpipe

záchod: splachovací záchodwater closet, flush toilet

zdroj: vodní zdroj, zdroj vodywater source

živý: živá vodawater of life

hladina: pod hladinouunder the surface, pod vodou under water

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

nalít: nalít do sklenice vodupour some water into a glass

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

povodňový: povodňová vodaflood water

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

slina: Sbíhají se mi z toho sliny.It makes my mouth water.

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

vytáhnout: vytáhnout koho z vodypull sb from the water

zalít: zalít (vodou) kávu, čaj ap.pour on water