Hlavní obsah

water [ˈwɔːtə]

Podstatné jméno

  1. vodafresh watersladká vodabody of watervodní plochapiece of waterpřen. louže, rybníček, jezírkowater divinationproutkaření hledání vodywater gatepropust, stavidlowater bailiffporybnýmed. water on the brainvodnatelnost mozku, hydrocefalusspend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně
  2. waters přen.vody, situace, stav

Slovní spojení

backwater bath water breakwater dishwater drinking water freshwater groundwater high water hot-water bottle low water mineral water rainwater rosewater salt water sea water soda water water bottle water buffalo water butt water hole water jump water lily water main water meadow water rate water supply water table water tower water vole water wings water-borne water-resistant water-ski water-soluble waterbed watercolour watercourse watercress waterfall waterfowl waterfront waterline waterlogged watermark watermelon watermill waterproof watershed waterside watertight waterway waterworks white-water rafting

Vyskytuje se v

boatman: (water) boatmanznakoplavka, klešťanka

cologne: cologne (water)kolínská (voda)

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

moccasin: (water) moccasinploskolebec vodní had

oil: pour oil on troubled watersuklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situaci

toe: dip one's toes in(to) (the waters of) sthopatrně se začít pouštět do čeho, přen. trošku začít fušovat do čeho

tonic: tonic (water)tonik nápoj

water rate: water rate(s)vodné, poplatek za vodu

water-ski: water skivodní lyže

body: body of watervodní plocha jezero, moře ap.

bottled: bottled waterbalená voda

break: break the watervynořit se na hladinu, vyskočit nad hladinu

carbonated: carbonated mineral waterperlivá minerálka

coastal: coastal waterspobřežní vody

control: water pollution controlochrana vod(ních zdrojů)

dispenser: water dispenservýdejník vody

flea: zool. (fresh)water fleahrotnatka

fresh: fresh watersladkáne mořská/pitná voda

hook-up: water/sewer hook-upvodovodní/kanalizační přípojka

main: water main(s)vodovodní řad

management: water managementvodní hospodářství, vodohospodářství

mill: water millvodní mlýn

paint: water-based paintvodorozpustná barva

place: watering placenapajedlo

polo: sport. water polovodní pólo

purification: water purification plantčistička vody

resistance: water-resistancevoděvzdornost, vodotěsnost hodinek ap.

resistant: water-resistantvodě odolný

sewage: sewage waterodpadní vody

ski: water skisvodní lyže

ski: water-skijezdit na vodních lyžích

skiing: water skiingvodní lyžování

soluble: water-solublevodorozpustný, rozpustný ve vodě

splash: splash about in watercachtat se ve vodě

spring: spring waterpramenitá voda

tap: hot(-water) tapkohoutek s teplou vodou

tap: tap watervoda z vodovodu, kohoutková voda

territorial: territorial watersteritoriální vody

treatment: sewage water treatmentčištění odpadních vod

troubled: troubled watersrozbouřené vody

turbine: water turbinevodní turbína

vole: water volehryzec

wastage: wastage of waterplýtvání vodou

water bottle: hot water bottletermofor, ohřívací láhev

witch: water witchproutkař

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

slosh: The water sloshed around.Voda cákala kolem.

hot: in hot waterv problémech, v nepřízni

mouth: It makes my mouth water.Sbíhají se mi z toho sliny.

dělo: vodní dělowater cannon

dýmka: vodní dýmkawater pipe, hookah

chlorový: chlorová vodachlorine water

kolínský: kolínská (voda)(eau de) Cologne, Cologne water

lyže: vodní lyžewater ski

lyžování: vodní lyžováníwater skiing

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

pistole: stříkací pistolelakýrnická spray gun, airbrush, dětská na vodu squirt gun, water pistol

pitný: pitná vodadrinking water

pitný: pitný režimwater/fluid intake

plocha: vodní plocha jezero ap.body of water

pólo: sport. vodní pólowater polo

povrchový: geol. povrchová vodasurface water

přešlapovat: přešlapovat na místě stagnovatbe in the doldrums, be stagnant, be treading water

příkop: vodní příkoppři dostizích water jump, hradní moat

reaktor: vodou chlazený reaktorwater-cooled reactor

rozpustný: rozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble

řad: vodovodní řadwater mains

sklo: vodní sklo ke konzervaci vajec, k lepeníwater glass

skluzavka: bazénová skluzavka(water) chute, tobogan water slide

sladký: sladká vodafresh water

slaný: slaná vodamořská salt water

spodní: spodní vodaground water

stojatý: stojatá vodastagnant water, still water(s)

svěcený: svěcená vodaholy water

tlak: tlak vzduchu/vodyair/water pressure

toaletní: toaletní voda/mýdlotoilet water/soap

úpravna: úpravna vodywater treatment plant

užitkový: užitková vodanon-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial water

vedení: hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main

voda: pitná vodadrinking/hl. AmE potable water

voda: užitková/tekoucí vodanon-potable/running water

voda: minerální vodamineral water

voda: sladká/slaná vodafresh/salt water

voda: pobřežní vodycoastal waters

voda: po vodě cestovat ap.by water

voda: pod vodouunder water

vodní: vodní párawater vapour, odpařená varem steam

vodní: vodní nádržpřehrada dam, zásobárna water reservoir

vodní: vodní pumpawater pump