Hlavní obsah

svěcený

Vyskytuje se v

svět: all around/over the worldna/po celém světě

všude: all round the world, the world over, in the whole worldvšude na světě

celý: worldwide, all around the worldpo celém světě

hluboký: the world's deepest lakenejhlubší jezero na světě

po: throughout/all over/all around the worldpo celém světě

starý: the oldest man in the worldnejstarší člověk na světě

prostředek: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

účel: The end justifies the means., All's fair in love and war.Účel světí prostředky.

world: all over the worldpo celém světě

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

throughout: throughout the worldpo celém světě

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

tea: hovor. not for all the tea in Chinaani za nic (na světě) něco udělat ap.

svěcený: holy watersvěcená voda