Hlavní obsah

infinitive [ɪnˈfɪnɪtɪv]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

vazba: ling. předložková/infinitivní vazbaprepositional/infinitive phrase

infinitive: neurčitý slovesný tvarinfinitive form