Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

tvar: infinitive/finite (verb) formling. neurčitý/určitý slovesný tvar

určitý: definite articleling. určitý člen

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

integral: definite/indefinite integralurčitý/neurčitý integrál

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

specific: in specific areasv určitých oblastech

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

neurčitý: indefinite articleneurčitý člen