Hlavní obsah

lively [ˈlaɪvlɪ]

Vyskytuje se v

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

live: live for sb/sthžít pro koho/co

live: live onžít dále ve vzpomínkách ap.

live: live and breathe sthvěnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

live: go liverozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovat

living: the livingživí, žijící lidé

living: scrape a livingprotloukat se vydělávat na základní potřeby, žít od výplaty k výplatě

living standard: living standard(s)životní úroveň

long: long live sbať žije kdo

means: live beyond one's meansžít (si) nad poměry, žít nad své možnosti

off: live off sthžít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

stick: live in the sticksžít v zapadákově/nějaké díře daleko od města

suite: (living room) suitesedací souprava

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

broadcast: in live broadcastv živém vysílání

coal: live coalsžhavé uhlíky

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

double life: live a double lifevést dvojí život

earn: to earn one's livingvydělávat si na živobytí

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

live: They lived by hunting.Živili se lovem.

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

live: live baitživá návnada k rybaření

live: med. live birthnarození živého dítěte

live: AmE live fenceživý plot

live: live weightživá váha

live: live cartridgeostrý náboj

live: broadcast liveživě vysílat

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

living: make a living by/at sthživit se, vydělávat si na živobytí čím

living: do sth for a livingživit se čím

living: living quartersobytná část budovy

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

next door: live next doorbydlet vedle soused

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti

room: living roomobývací pokoj, obývák

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wire: live wiredrát pod proudem

campus: live on campusbydlet na koleji

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

live: And he lived to be 98.A dožil se 98 let.

own: He lives on his own.Žije sám.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk