Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

fond: raise funds for sthzískat fondy na co

kontrola: gain control over the territoryzískat kontrolu nad územím

návyk: develop/form a habitzískat/vypěstovat si návyk

pověst: win a reputationzískat si pověst

prostředek: raise funds for sthzískat prostředky na co

přístup: gain access/admission (in)to sthzískat přístup kam

přízeň: gain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graceszískat si přízeň koho

výhoda: gain an advantage over sb, mít navrch get the upper handzískat výhodu nad kým

náklonnost: win favour with sb, citovou win sb's affectionzískat čí náklonnost

podvod: obtain sth by fraudzískat co podvodem

podvodně: obtain sth by fraudpodvodně získat co

stipendium: win/obtain/be granted a scholarshipzískat/obdržet/dostat stipendium

uznání: win recognition, get the credit for sthzískat uznání za co

zpět: retrieve, regain, reclaim sthzískat co zpět

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

capital: raise capitalzískat kapitál

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

credit: get the credit for sthzískat chválu za co

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se, získat přístup kam

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

equilibrium: restore one's equilibriumuklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohody

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

knack: get the knack of sthzískat cvik v čem, proniknout do čeho

poise: recover one's poisezískat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnit

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

reputation: earn a reputation of sthzískat si pověst jakou

tenure: get tenurezískat definitivu

work up: work up an appetitevyhladovět, získat apetyt cvičením ap.

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

take: He took gold.Získal zlato.

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

buy: buy (some) timezískat čas oddálit záležitost

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

získat: gain approvalzískat souhlas