Hlavní obsah

entitled [ɪnˈtaɪtəld or enˈ-]

Vyskytuje se v

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu

nárok: mít nárok na cobe entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sth

právo: mít právo na cohave the right, be entitled to do sth

nést: Kniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...