Hlavní obsah

astray [əˈstreɪ]

Vyskytuje se v

lead: přen. svést koho na scestílead sb astray

cesta: sejít z cestygo astray

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

astray: být sveden na scestí kým k nepravosti ap.be led astray by sb