Hlavní obsah

dokázaný

Vyskytuje se v

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

dokázat: Dokázali jsme to!We made it!

dokázat: Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

zopakovat: Vědci nedokázali pokus zopakovat.The scientists were unable to repeat the experiment.

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

prove: Prove me wrong!Dokaž, že nemám pravdu!