Hlavní obsah

proven [ˈpruːvən]

Související hesla

pp of prove

Přídavné jméno

  • prokázaný, osvědčený, ověřenýtime-provenosvědčený, časem prověřenýpráv. not provenneprokázaný, bez dostatečných důkazů verdikt ap.

Vyskytuje se v

identity: prove one's identityprokázat svoji totožnost, legitimovat se

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

useful: prove (to be) usefulosvědčit se v užití

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

point: make/prove one's pointprokázat/dokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo