Hlavní obsah

dokázaný

Vyskytuje se v

zopakovat: The scientists were unable to repeat the experiment.Vědci nedokázali pokus zopakovat.

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

stick: make the charges stickdokázat oprávněnost obvinění

dokázat: zvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it offdokázat to