Hlavní obsah

ten, ta, to

tendeset, desítka

tanopálení , snědost

tangpříchuť, pachuť, pach, vůně

tadík(y)

todo, k(e), směrem k , za , na

toaby , ať

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

a: A je to!(And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.

in: při tom, tím danou činnostíin doing so

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

do: Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?How did you do?

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

how: Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How was it?

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

issue: O to (tu) nejde.That is not the issue.

like: Líbilo se ti to?Did you like it?

long: Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.Don't be long.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

would: Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.If I had known it, I would have told you.

finder: Kdo to našel, toho to je.hovor. Finders keepers.

right: Dobře ti tak., Patří ti to.It serves you right.