Hlavní obsah

ta [tɑː]

Vyskytuje se v

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

add: a k tomu ještě/navíc ...added to which ...

addition: také, vedle tohoin addition

all: tím spíš(e)all the more so

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

bedfellow: být v tom zajedno s kýmbe bedfellows with sb on the issue

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

calculated: vědomě riskovat, risknout totake a calculated risk

change: změnit názor, rozmyslet si tochange one's mind

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

common: nejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.mat. the lowest common denominator

compare: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

convenience: aby to vyhovovalo komufor sb's convenience

counting: nepočítaje (v to) co, bez započtení čehonot counting sth

crap: podělat se i pokazit se, vyměknout, zabalit to, vzdát to, vycouvat ze strachu neudělat ap., pohořet, podělat to, prohrát v kostkách - hodit nežádoucí čísloslang. crap out

depend: záleží na tom, přijde na to, podle toho uvozeníIt depends

dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimistickybe dewy-eyed

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

dire: být v úzkých, být na tom špatně hl. finančněbe in dire straits

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

effect: v tom smyslu, že o znění ap.to the effect that

English: ti, kdo se učí anglickylearners of English

essential: jen to nejnutnějšíonly the bare essentials

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

fact: kromě toho, žeapart from the fact that

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

afraid: Neboj(te) se (toho).Don't be afraid (of it).

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

airborne: Přenáší se to vzduchem.It is airborne.

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

alone: Už jen to...This fact alone...

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

any: Není to o nic snazší.It's not any easier.

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

anyway: Koupím to tak či tak.I will buy it anyway.

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

appear: Připadne mi to nespravedlivé.It appears unfair to me.

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

appreciate: Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkováníI appreciate it.

as: Co se týče toho důvodu ...As for the cause ...

at: Potřebuješ to vůbec?Do you need it at all?

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

avoid: Tomu se nelze vyhnout.This can't be avoided.

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back: Bylo to v zadní části místnosti.It was at the back of the room.

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

baffle: To mi nejde na rozum.That baffles me.

balm: To je balzám pro duši.It's balm to the soul.

bargain: To je skoro zadarmo.It's a real bargain.

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

bearing: To na to nemá žádný vliv.It has no bearing on this.

become: Začal jsem se o to zajímat.I became interested in it.