Hlavní obsah

vlastnit

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

bratr: stepbrother, jeden společný rodič half-brothernevlastní bratr

dcera: stepdaughternevlastní dcera

dítě: stepchildnevlastní dítě

matka: stepmothernevlastní matka

nebezpečí: at one's own risk/perilna vlastní nebezpečí

nevlastní: stepchild/stepdaughter/stepsonnevlastní dítě/syn/dcera

oko: with one's own eyesna vlastní oči

otec: stepfathernevlastní otec

přičinění: by one's own effortsvlastním přičiněním

riziko: at your own risk/perilna (vaše) vlastní riziko

sestra: stepsisternevlastní sestra

syn: stepsonnevlastní syn

vinou: through one's own faultvlastní vinou

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

na: with one's own eyesna vlastní oči

rodič: adoptive/step parentsadoptivní/nevlastní rodiče

svůj, svá, své, svoje: He wants a flat of his own.Chce svůj vlastní byt.

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

volba: of one's choicepodle vlastní volby

zájem: in your own interestve tvém/vašem vlastním zájmu

základ: from one's own experiencena základě vlastní zkušenosti

zkušenost: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

elegance: with the grace of one's owns elegancí sobě vlastní

kopat: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

kůže: have first-hand experience of sth, experience sth personallyzažít co na vlastní kůži

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

pěst: do sth on one's own (hook)udělat co na vlastní pěst

podusit: let sb stew (in his own juice)nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

zažít: have first-hand experience of sthzažít co na vlastní kůži

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

en suite: en suite bedroompokoj s vlastním sociálním zařízením v hotelu ap.

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor

improper: mat. improper integralnevlastní integrál

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

one's: of one's ownsvůj vlastní

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

possessed: be possessed of sthvlastnit, mít co znalosti, zkušenost ap.

proper: mat. proper subsetvlastní podmnožina

rape: marital rapeznásilnění vlastním manželem

repression: self-repressionsebezapření, zapření vlastní přirozenosti, sebepřemáhání

responsibility: on one's own responsibilityna vlastní zodpovědnost

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

sister: half-sister, foster sisternevlastní sestra

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

stake: own a minority stakevlastnit minoritní podíl

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

actual: in actual factvlastně, ve skutečnosti, ve své podstatě

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

own: I have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

wherever: Wherever have you been?Kde jsi vlastně byl?

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

vlastnit: hold in feepráv. absolutně vlastnit