Hlavní obsah

experience [ɪkˈspɪərɪəns]

Podstatné jméno

  1. with sth zkušenost(i), praxe s čím získaná v zaměstnání ap.obvykle netvoří mn. číslospeak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti
  2. zážitek, zkušenost něco prožitéhoobvykle se členem, tvoří mn. číslo

Vyskytuje se v

chastening: poučná zkušenost vytrestáníchastening experience

exhilarating: vzrušující zážitekexhilarating experience

experienced: velmi zkušenýhighly experienced

hands-on: zkusit si to v praxiget hands-on experience

out-of-body: zážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrtiout-of-body experience

professional: profesní/odborná praxeprofessional experience

rewarding: obohacující/užitečná/cenná zkušenostrewarding experience

few: Je to zážitek pro pár vyvolených.It's an experience for the few.

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

praxe: profesní/odborná praxeprofessional experience

uplatnit: uplatnit své zkušenostiuse one's experience

základ: na základě vlastní zkušenostifrom one's own experience

zkušenost: získávat zkušenostigain experience

kůže: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth, experience sth personally

zažít: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth

experience: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience