Hlavní obsah

otec

Vyskytuje se v

novopečený: new/recent fathernovopečený otec

strana: paternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)z otcovy/matčiny strany příbuzný

svatý: the Holy FatherSvatý otec papež

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

být: She takes after her father.Je po otci.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

připomínat: He reminds me of my father.Připomíná mi otce.

sám: Father himself was afraid of it.Sám otec se toho bál.

volat: I got a call from my father.Volal mi otec.

jaký: Like father, like son.Jaký otec, takový syn.

vypadnout: He is the spitting image of his father.Jako by otci z oka vypadl.

aunt: paternal/maternal auntteta z otcovy/matčiny strany

breadwinner: breadwinner fatherotec živitel

father: father of threeotec tří dětí

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

otec: stepfathernevlastní otec