Hlavní obsah

odvolání

Vyskytuje se v

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

allow: práv. allow an appealvyhovět odvolání

brief: práv. appellate briefpísemné odvolání

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání

refer: referring to sths odkazem/odvoláním na co

odvolání: until further noticeaž do odvolání