Hlavní obsah

žádném

Vyskytuje se v

cena: on no accountza žádnou cenu v žádném případě

případ: on no account, by no means, hovor. no wayv žádném případě

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

zázrak: nothing special, hovor. no big dealžádný zázrak

žádný: none at allvůbec žádný

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

legrace: You are no fun.Není s tebou žádná legrace.

nést: It carries no risk.To s sebou nenese žádné riziko.

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

rozdíl: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl.

slitování: show/have no mercy on sbnemít (s nikým) žádné slitování

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

vytáčka: No evasions!Žádné vytáčky!

zanechat: He didn't leave any fingerprints.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.

způsob: have no mannersnemít žádné způsoby

ořezávátko: be no slouch at (doing) sthnebýt žádné ořezávátko v čem

selanka: It is not all beer and skittles.Není to žádná selanka.

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva

špás: It's not to be trifled with.S tím nejsou žádné špásy.

věda: It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.Není to žádná věda.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

no: no wayv žádném případě, ani za nic

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky, nevznášet žádný nárok na co

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

unafraid: be unafraid of sthvůbec se nebát čeho, nemít žádné obavy z čeho

under: under no circumstancesza žádných okolností

unimpressed: sb was/is unimpressed by/with sb/sthkdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojem

unsurprising: be unsurprising(nikoho) nepřekvapovat, nebýt žádným překvapením, neudivovat

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

none: none of usnikoho/žádný z nás

rocket science: It is not rocket science.Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

walk: be no walk in the parknebýt žádná procházka růžovým sadem, nebýt žádná legrace nic lehkého

veškerý: vůbec žádný no(ne) at allveškerý žádný