Hlavní obsah

illusion [ɪˈluːʒən]

Vyskytuje se v

optický: optical illusion, trick of the lightoptický klam

zrakový: optical illusionzrakový klam

zdání: It only seems that way., It's only an illusion.Je to jen zdání.

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem