Hlavní obsah

seriously [ˈsɪərɪəslɪ]

Vyskytuje se v

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.

havarijní: in serious disrepair, oficiálně neobyvatelný condemned, staticky narušený structurally unsoundv havarijním stavu

hrubý: gross error, serious mistakehrubá chyba

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

nemocný: seriously/terminally/incurably illvážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocný

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

vážně: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

vážný: classical/serious musicvážná hudba

zraněný: slightly/seriously/badly injuredlehce/vážně/těžce zraněný

brát: He takes it too seriously.Bere to příliš vážně.

myslet: Do you mean it?, Are you serious?Myslíš to vážně?

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

ranit: be (seriously) woundedbýt (vážně) raněn

těžce: seriously illtěžce nemocný

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

zranit: injure sb seriously/slightlyvážně/lehce zranit koho

serious: be seriousabout sth myslet vážně co