Hlavní obsah

seriously [ˈsɪərɪəslɪ]

Vyskytuje se v

serious: be seriousabout sth myslet vážně co

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.

underpaid: They are seriously underpaid.Jsou silně platově podhodnocení.

havarijní: v havarijním stavuin serious disrepair, oficiálně neobyvatelný condemned, staticky narušený structurally unsound

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

nemocný: vážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocnýseriously/terminally/incurably ill

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

vážný: vážná hudbaclassical/serious music

zraněný: lehce/vážně/těžce zraněnýslightly/seriously/badly injured

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

ranit: být (vážně) raněnbe (seriously) wounded

těžce: těžce nemocnýseriously ill

vážně: vážně nemocnýseriously ill

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

vážný: vážný problémserious problem

vážný: z vážných důvodůfor serious reasons

vážný: vážná chorobaserious disease

vážný: vážné zraněníserious/major/severe injury

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníserious/slight/fatal injury

zranit: vážně/lehce zranit kohoinjure sb seriously/slightly