Hlavní obsah

earnestly [ˈɜːnɪstlɪ]

Vyskytuje se v

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

snažný: entreaty, earnest pleasnažná prosba

mínit: I mean it., I am in earnest.Míním to (zcela) vážně.

myslet: I mean it., I am in earnest.Myslím to vážně.

vážný: earnest intentionsvážné úmysly

earnest: in earnestvážně, opravdově, doopravdy