Hlavní obsah

earnestly [ˈɜːnɪstlɪ]

Vyskytuje se v

earnest: in earnestvážně, opravdově, doopravdy

earnest: be in earnestmyslet to vážně

earnest: earnest payment/moneyzávdavek, záloha na koupi nemovitosti

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

snažný: snažná prosbaentreaty, earnest plea

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

myslet: Myslím to vážně.I mean it., I am in earnest.

vážný: vážné úmyslyearnest intentions