Hlavní obsah

yeah [jeə]

Příslovce

  • hovor.jo, anoOh yeah?Fakt?, Vážně?

Vyskytuje se v

yes: ano?, jo?, no ...? pobídnutí k pokračování v hovoruYes?

question: otázka zjišťovacíyes/no question

vote: hlas proyes vote

yeah: Fakt?, Vážně?Oh yeah?

no: hlasy proti mají 65%, pro 35%the noes have 65%, the yeses 35%

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíyes/no question, dichotomous question

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

please: ano, děkuji odpověď na nabídku(yes) please