Hlavní obsah

yes, yeah jeE [jes]

Příslovce

  • ano odpověď na otázku

Citoslovce

  1. ano?, prosím? u telefonu ap.
  2. Yes? ano?, jo?, no ...? pobídnutí k pokračování v hovoru
  3. jo, to mám vzpomenu si na něco

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

yes: Yes?ano?, jo?, no ...? pobídnutí k pokračování v hovoru

question: yes/no questionotázka zjišťovací

vote: yes votehlas pro

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti mají 65%, pro 35%

zjišťovací: yes/no question, dichotomous questionling. otázka zjišťovací

určitý: in a sense yesv určitém smyslu ano

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku