Hlavní obsah

yes, yeah jeE [jes]

Příslovce

  • ano odpověď na otázku

Citoslovce

  1. ano?, prosím? u telefonu ap.
  2. Yes? ano?, jo?, no ...? pobídnutí k pokračování v hovoru
  3. jo, to mám vzpomenu si na něco

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku

question: yes/no questionotázka zjišťovací

vote: yes votehlas pro

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti 65%, hlasy pro 35%

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíyes/no question, dichotomous question

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes