Hlavní obsah

running [ˈrʌnɪŋ]

Vyskytuje se v

afoul: run afoul of sb/sthzaplést se, dostat se do konfliktu s kým/čím

amok: run amokvyvádět, šílet, řádit, vyšilovat člověk, zvíře

earth: run sb/sth to earthvypátrat, vystopovat, najít koho po dlouhém pátrání

errand: run an errandfor sb skočit něco zařídit komu

ground: run sb to groundnalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátrání

riot: run riotvyvádět, dělat výtržnosti

risk: run the risk of sthpodstoupit riziko čeho

run: run sth over sthpřejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.

run: run over/down to sthzajet, sjet kam autem někam poblíž ap.

run: be runningtéct, být puštěný vodovodní kohoutek ap.

run: sb's nose is runningkdo má rýmu, teče mu z nosu komu

run: be running with sthbýt celý mokrý/vlhký/zlitý čím potem ap.

run: be runningat sth dosahovat čeho hodnota ap.

run: give sb the run of sthdát k dispozici komu co

run: the common/general/usual runstandard, normál co je obvyklé

run: run on sth(velká) poptávka, sháňka po čem

run: run (on the bank)run (na banku)

run: the runsběhavka, průjem

run: against the run of playnavzdory (dosavadnímu) vývoji hry

run: run dryvyschnout, vysychat řeka

run: run in sb's familybýt dědičný v čí rodině

run: (make a) run for itzdrhnout

run: be running high(vy)stupňovat se napětí ap.

run: give sb a run for sb's money(vy)rovnat se komu, nezadat si s kým, (pěkně) zatopit komu soupeři ap.

run: be on the runbýt na útěku z vězení, před policií ap.

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, probrat co s kým, přednést komu co

run down: run sb downsrážet, shazovat koho

run down: run sb downsrazit, porazit, zajet koho

run past: run sth pastsb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

seed: go/run to seedmít semena, vysemenit se rostlina ap.

seed: go/run to seedsejít/scházet, (z)chátrat, uvadnout/uvadat člověk ap.

backward: tech. backward runningzpětný chod např. lodi

breath: run/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech

business: run a businesspodnikat, vést podnik

come: come runningpřiběhnout

cover: run for coverutíkat se skrýt

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

debt: go/get/run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

debt: run up debtsnadělat dluhy

dry: run dryvyschnout hl. o řece

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky

fat: be running to fatnabírat tuk, tloustnout

feature: run a feature on sthotisknout (zvláštní) článek o čem noviny

heavy: run into heavy weathernarazit na obtíže, dostat se do nesnází

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

hit-and-run: hit-and-run driverřidič, který ujel/ujede z místa nehody

low: be running lowdocházet, tenčit se zásoba ap.

mind: go/run through sb's mindhonit se hlavou komu myšlenky

nose: running noserýma, tečení z nosu

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

program: run a programspustit program

run: run togetherstéci se, slít se, splynout

run: run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

run: long-distance runběh na dlouhou trať

run: cross-country runpřespolní běh

run: break into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkat

run: take a run at sbrozběhnout se proti komu

run: print runnáklad počet současně vytištěných knih

run: have the run of sthmít (zcela) k dispozici co, moci se neomezeně pohybovat kde

run: the average runpřen. průměr co je průměrné

run: against the run of eventsnavzdory vývoji událostí zcela nečekaně ap.

run: against the run of the (election) pollsnavzdory (předvolebním) průzkumům

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

run-in: have a run-in with sbpohádat se, vjet si do vlasů s kým

run out: be running outdocházet zásoby ap.

run-up: run-up to the electionpředvolební období, období těsně před volbami

salmon: salmon runtah lososů

scare: run scaredzděšeně utíkat, přen. (z)panikařit

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

short: run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.

short: be running short of sthdocházet co komu

ski: ski runlyžařský svah, lyžařská stopa

smooth: smooth runninghladký/klidný chod

spellcheck: run a spellcheckspustit kontrolu pravopisu na počítači

story: run a storypřinést reportáž

term: práv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva

unbeaten: unbeaten runsérie zápasů bez porážky

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

low: We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.