Hlavní obsah

running [ˈrʌnɪŋ]

Vyskytuje se v

amok: run amokvyvádět, šílet, vyšilovat, být v amoku člověk, zvíře

earth: run sb/sth to earthvypátrat, vystopovat po dlouhém pátrání

errand: run an errandfor sb skočit něco zařídit komu

ground: run sb to groundnalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátrání

riot: run riotvyvádět, dělat výtržnosti

risk: run the risk of sthpodstoupit riziko čeho

run: run sth over sthpřejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

run down: run sb down(z)kritizovat ostře, nadávat na koho

run past: run sth pastsb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

seed: go/run to seed(do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.

backward: tech. backward runningzpětný chod např. lodi

breath: run/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech

business: run a businesspodnikat, vést podnik

come: come runningpřiběhnout

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

debt: run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

dry: run dryvyschnout hl. o řece

feature: run a feature on sthotisknout (zvláštní) článek o čem noviny

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

nose: running noserýma, tečení z nosu

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

program: run a programspustit program

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

run-in: have a run-in with sbpohádat se, vjet si do vlasů s kým

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

run out: be running outdocházet zásoby ap.

run-up: run-up to the electionpředvolební období, období těsně před volbami

salmon: salmon runtah lososů

scare: run scared(z)panikařit

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

short: run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.

ski: ski runlyžařský svah, lyžařská stopa

smooth: smooth runninghladký/klidný chod

spellcheck: run a spellcheckspustit kontrolu pravopisu na počítači

story: run a storypřinést reportáž

term: práv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva

unbeaten: unbeaten runsérie zápasů bez porážky

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

past: He ran past me.Proběhl kolem mě.

through: The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.

afoul: run afoul of sb/sthzaplést se, dostat se do konfliktu s kým/čím

běh: cross-country run(ning)přespolní běh

běžecký: running shoes, trainersběžecké boty

bota: running shoesběžecké boty

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

dech: run out of breathztrácet dech i přen.

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

dluh: run up debtsnadělat dluhy

domov: run away from homeutéct z domova

dům: run away from homeutéct z domu

lyžařský: ski run, pistelyžařská dráha

naprázdno: (run) idle, BrE tick overběžet naprázdno motor

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

oko: BrE ladder, AmE runpuštěné/ujeté oko na punčoše

pozadu: be (falling) behind, proces ap. be running latebýt pozadu

prázdno: run idle, BrE be ticking overběžet na prázdno motor ap.

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

provozní: operating/running costsekon. provozní náklady

rodina: run in the familybýt v rodině dědit se - rys ap.

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

sáňkařský: toboggan runsáňkařská dráha

skluz: be behind schedule, proces ap. též be running latebýt ve skluzu

teplota: have/be running a temperaturemít (zvýšenou) teplotu

trať: long-distance race/run/runnerzávod/běh/běžec na dlouhé tratě

ucházet se: run for presidentucházet se o úřad prezidenta

unést: get carried away, let one's emotions run away with onenechat se unést emocemi

útěk: running away from homeútěk z domova

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

běžet: They ran to cover.Běželi se schovat.

co: He ran as fast as he could.Utíkal, co mohl.

docházet: We are running out of sugar.Dochází nám cukr.

dojít: We've run out of petrol.Došel nám benzín.

fungovat: It runs on batteries.Funguje to na baterie.

kvapit: Time is running out/ticking away.Čas kvapí! není moc času

letět: I must fly/run.přen. Musím letět.

mráz: A shiver ran down my spine.Mráz mi přejel po zádech.

nachýlit se: It's getting late., již není moc času Time is running out.Čas se nachýlil.

najet: run ashorenajet na mělčinu

napustit: run water into sth, fill sth with waternapustit vodu do čeho

narazit: run into problemsnarazit na problémy

nos: My nose is running.Teče mi z nosu.

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

proběhnout: He just ran through my office.Mojí kanceláří jenom proběhl.

provozovat: She runs a campsite.Provozuje kemp.

rozběh: do/take a running/standing jumpskákat s rozběhem/bez rozběhu

spustit: Can you run this program?Můžeš ten program spustit?

spustit se: My nose started to run., I developed a runny nose.Spustila se mi rýma.

téct: Tears were running down his cheeks.Po tvářích mu tekly slzy.

utéct: Run!Uteč!

drátek: run on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charmjít jako na/po drátkách

hodinky: run like clockworkšlapat jako hodinky organizace ap.

krátit se: Time is running out.Čas se krátí.

létat: run around like a blue-arsed flylítat jako hadr na holi

pačesy: seize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with itpopadnout příležitost za pačesy

popustit: let one's imagination run riot, engage in a flight of fancypopustit uzdu fantazii

tichý: Still waters run deep.Tichá voda břehy mele.

tuhnout: That makes your blood run cold.Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.